فولک

خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش

خوانش این یاددار هفت دقیقه از شما زمان می‌گیرد.   شیراز آنقدر کهن است که در الواح ایلامی (عیلامی) با نام قدیمی‌اش تیرازیس یا شیرازیس یاد شده است. هر پارسی زبان و فارسی دانی دست‌ کم یک‌بارحافظ یا سعدی خوانده است. این‌ها را خواندید تا ساز کیفتان را کوک کنیم با ادامه‌ی متن. چندی پیش …

پژوهشی بر شاهکاری به نام گیل لوی

گیل لوی

خوانش گیل لوی پنج دقیقه از شما زمان می‌گیرد. موسیقی، زبان مشترک ملت‌هاست. مهم‌ این‌که تضاد روزمره را از ما دور می‌کند. جسم و روح ما با شنیدن موسیقی به معنای واقعی، بدن می‌شود. این لذت چند برابر می‌شود وقتی، آن‌چه می‌شنویم را درک کنیم. درک مفاهیم نشانه بارز زنده بودن است. زین پس در …