آرشیو برچسب ها: وازه

پوشش واژگانی همایون شجریان برای قدردانی

خوانش این یادداشت کمتز ار یک دقیقه زمان می‌گیرد. تعداد واژه‌های استفاده شده در سخنرانی همایون شجریان ۶۷ کلمه بود. واژه‌ها موجودات جانداری هستند، که به سادگی انتخاب نمی‌شوند. آن‌چه بر زبان می‌آید محصول تربیت، تفکر و عادت است. همایون شجریان در شصت و هفت کلمه همدردی مردم را با چند واژه کلیدی پاسخ داد. …