آرشیو برچسب ها: مرداد

نگوییم مرداد، بگوییم اَمرداد

مرداد

خوانش این کشف کلمه درمورد امرداد دو دقیقه از زمان شما را پیش‌خرید می‌کند واژه اَمُردات و اَمُرداد (پهلوی)/ اَمِرِتات (اوستایی) از سه بخش درست شده است: (اَ + مَر + تات). اَ در زبان پارسی پیشوندی است که منفی کردن را بر گردن دارد + مَر از ریشه مصدری برابر با مرگ است + …