آرشیو برچسب ها: فولک

خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش

خوانش این یاددار هفت دقیقه از شما زمان می‌گیرد.   شیراز آنقدر کهن است که در الواح ایلامی (عیلامی) با نام قدیمی‌اش تیرازیس یا شیرازیس یاد شده است. هر پارسی زبان و فارسی دانی دست‌ کم یک‌بارحافظ یا سعدی خوانده است. این‌ها را خواندید تا ساز کیفتان را کوک کنیم با ادامه‌ی متن. چندی پیش …