آرشیو برچسب ها: ظرف روحی

از هشتگ تا ظرف رویی در کتابخانه مغز

درست‌نویسی

خوانش این متن دو دقیقه از زمان شما را پیش‌خرید می‌کند.     بر بر او، شهادت ندهید.   علیه در زبان عربی همان بر اوست و بسیاری بدون دانستن این نکته، از برعلیه استفاده‌ می‌کنند. مهم‌ آن‌که علیه واژه‌ای عربی و بهتر است استفاده نشود.   خواهشاً غریبه‌ای آشنا کلمات غیرعربی، تنوین نمی‌گیرند. پس …