آرشیو برچسب ها: زلزله دماوند

نگاهی به زلزله دماوند از روایت افسانه‌ها

ضحاک در غاری در دماوند به بند کشیده شد

چند روزی است که دماوند بی‌امان می‌لرزد. این افسانه‌ای پر غرور که کمتر شاعری از جایگاه جغرافیایی او سخن نگفته است را بیشتر بشناسیم. خوانش این یاددار سه دقیقه از زمان شما را می‌گیرد. در بزرگی و شکوه دماوند روایت‌های فروانی گفته شده طوری‌که جغرافی‌نویسان دماوند را از نظر دیگران غیرقابل دسترسی جلوه داده‌اند. آن‌ها …