آرشیو برچسب ها: ایتالیا

پیتزا خوراکی با ریشه‌ای پارسی است

پزا

خوانش این کشف کلمه دو دقیقه از زمان شما را پیش خرید می‌کند. ریشه واژه «پیتزا» را بسیاری در ایتالیا می‌دانند. آیا این واژه ایتالیایی است؟ پارسی زبان گران‌مایه آگاه باش که این واژه را ما به اشتهای دنیا وام داده‌ایم. من مارال دوستی شما را در این امرداد زیبا به یک سفر زیبا فرا …