درباره من

آن‌ها بی‌شک موجودات جانداری هستند به‌نام کلمه

برای اولین بار است در ایران شاید هم در جهان با قطب‌نمای واژه درگاهی یا سایتی تعریف می‌شود. این‌جا واژه‌ها برای هر گونه انتشاری تاثیر می‌گذارند و تصمیم می‌گیرند.

آن‌ها محصول شش سال پژوهش و پنج سال تداوم است. ابتدا به صورت دیداری و با حضور مخاطب اجرا و سپس در کانال تلگرم و صفحه اینستاگرام به زندگی ادامه داده است. پادکست رادیو آن‌ها نیز از محصولات آن‌هاست.

اگر اهل واژه، کتاب و ریشه‌یابی هستید کنار ما لم بدهید.

با احترام
مارال دوستی


کانال تلگرام anhaaparat@

اینستاگرام anha_aparat@