آرشیو برچسب ها: فریدون پور رضا

پژوهشی بر شاهکاری به نام گیل لوی

گیل لوی

خوانش گیل لوی پنج دقیقه از شما زمان می‌گیرد. موسیقی، زبان مشترک ملت‌هاست. مهم‌ این‌که تضاد روزمره را از ما دور می‌کند. جسم و روح ما با شنیدن موسیقی به معنای واقعی، بدن می‌شود. این لذت چند برابر می‌شود وقتی، آن‌چه می‌شنویم را درک کنیم. درک مفاهیم نشانه بارز زنده بودن است. زین پس در …