آرشیو برچسب ها: خرافات

باورهای عامیانه مردم سرزمین ما

باورهای عامیانه مردم سرزمین ما

صادق هدایت مصداق‌های خرافات را این‌چنین نوشته است: و آن‌چه جزو خرافات باشد جادوگری، مرتاضی، کیمیاگری، درویشی، افسون، زهرها و‌نوشداروها، تسخیر جانوران، ارواح، پیشگویی، جن‌گیری، آینه‌بینی، تفال، بدقدم وخوش‌قدم بودن، خمیازه، عطسه، خیر و شر، آمد و نیامد، چشم‌زخم، چشم شور و تخم مرغ شکستن است. چندی پیش در آن‌ها به نشانه‌ها و باورها پرداختیم. …