آرشیو برچسب ها: امرداد

من یک روز گرم تابستان، دقیقا سیزده مرداد، حدود ساعت سه و ربع کم بعداز ظهر عاشق شدم

ایرچ پزشکزاد

خوانش این یاددار دو دقیقه از زمان شما را پیش‌خرید می‌کند.  ایرج پزشکزاد چنان ماهرانه و ایرانی «دایی جان ناپلئون» را نوشت که مرز زمان را در باورپذیری بی‌اهمیت کرد. به‌قدری که می‌توان در هر جامعه و خانه‌ای دایی جان ناپلئونی را یافت. مردی (مردمانی) که به دلیل ناکامی‌هایش در زندگی واقعی، به ذهنش پناه …

نگوییم مرداد، بگوییم اَمرداد

مرداد

خوانش این کشف کلمه درمورد امرداد دو دقیقه از زمان شما را پیش‌خرید می‌کند واژه اَمُردات و اَمُرداد (پهلوی)/ اَمِرِتات (اوستایی) از سه بخش درست شده است: (اَ + مَر + تات). اَ در زبان پارسی پیشوندی است که منفی کردن را بر گردن دارد + مَر از ریشه مصدری برابر با مرگ است + …